Portal Permohonan Sarjana Pendidikan

Mod Cuti Sekolah Pelbagai Bidang - Universiti Pendidikan Sultan Idris

Klik Butang Di Bawah Untuk Muat Turun Borang Permohonan

Ambilan September 2022

 • Kampus Pengajian: UPSI, Tanjung Malim, Perak

 • Tempoh Pengajian: 3 - 4 Semesta

 • Yuran Pengajian: RM15,000 (5 kali bayaran ansuran/alternatif pembiayaan pendidikan disediakan

 • Tarikh Tutup Permohonan: 20 Julai 2022

 • Yuran Permohonan: RM50

Kelebihan Program Pengajian

 • Kelas diadakan pada waktu cuti sekolah (tidak menjejaskan komitmen guru waktu persekolahan)

 • Terbuka kepada SEMUA pemegang Ijazah Sarjana Muda yang berwarganegara Malaysia

 • Ijazah dianugerahkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

 • Ijazah setara program arus perdana dan diiktiraf di dalam (JPA) dan luar negara

 • Mod Program adalah secara kerja kursus (Coursework)

 • Kuliah secara bersemuka ketika cuti sekolah

 • Tesis berbentuk Kertas Projek sekitar 60 halaman di bawah bimbingan penyelia tanpa pemeriksaan

Lokasi Pengajian

Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Kelayakan

 • Terbuka kepada SEMUA pemegang Ijazah Sarjana Muda (Degree) dari PELBAGAI bidang.

 • PNGK/CGPA atas 2.75

 • Bagi pemegang PNGK/CGPA bawah 2.75, pengalaman MINIMUM 5 TAHUN dalam bidang pendidikan dan berkaitan diperlukan.

Senarai Kursus

Sarjana Pendidikan

Pengajian Kurikulum (Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Sains /Sejarah / Pendidikan Islam / Pendidikan Moral)

Psikologi Pendidikan

Pedagogi

Pengukuran dan Penilaian Pendidikan

Teknologi Instruksional

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Pendidikan Khas

Pendidikan Sekolah Rendah

Pendidikan Sains Sekolah Rendah

Pendidikan Matematik Sekolah Rendah

Sosiologi Pendidikan

Sains Sukan

Bahasa Melayu

Kesusasteraan Melayu

Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua

Pengurusan Pendidikan

Perakaunan

Multimedia

Teknologi Maklumat

Fizik

Kimia

Biologi

Matematik

Muzik

Sarjana Sastera

Geografi

Sejarah

Sarjana Pendidikan Teknikal & Vokasional

Ekonomi Rumah Tangga

Ekonomi Kejuruteraan

Klik Butang Di Bawah Untuk Muat Turun Borang Permohonan